Tuyển dụng

Mô tả công việc Nhận bản vẽ kỹ thuật, đọc bản vẽ, trao đổi, xác minh nội dung kỹ thuật cùng bộ phận thiết kế. Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, đồ gá, vật tư, chi tiết gia công…phục vụ cho quá...

Mô tả công việc Nhận yêu cầu về thiết kế các chi tiết kỹ thuật Thiết kế bản vẽ bằng phần mềm AutoCad 2D, 3D Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập kế hoạch, triển khai bản vẽ Khảo sát công...

Mô tả công việc Lắpđặt hệ thốngđiện – nước theo sơđồ hoặc theo hướng dẫn. Lắpđặt, di dời, cải tạo hệ thốngđiện nước, máy móc thiết bị khi cần thay đổi Giám sát quá trình vận hành...

Số lượng : 02 1 Mô tả công việc: Thực hiện các công việc liên quan đến văn thư : giao nhận giấy tờ, CPN, photo tài liệu… Soạn thảo, lưu trữ các văn bản, công văn , tài liệu thuộc phạm vi phòng Hành...