Tuyển dụng – TUÝP NHÔM NĂM SAO

Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 1506/TB-NS Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH...

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 1008/TB-NS Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH...

Tuyen Dung Nhan Vien Cong ty Tuyp Nhom Nam Sao

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 0105/TB-NS Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH...

Tuyển Dụng Nhân Viên Sản Xuất Tuýp Nhôm

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 0103/TB-NS Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH...

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 0312/TB-NS Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH...

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 2509/TB-NS   Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2021 THÔNG BÁO TUYỂN...

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 2007/TB-NS Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH...

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 0107/TB-NS Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH...

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 1405/TB-NS   Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công...

Tuyển dụng kỹ sư công ty Tuýp Nhôm Năm Sao

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số: 1503/TB-NS Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH...

NÂNG CẤP HỆ THỐNG VẬN HÀNH THEO XU HƯỚNG 4.0 CÔNG TY NĂM SAO CẦN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  –...

Tuyển dụng tháng 11/2020

Để chuẩn bị nhân sự cho dây chuyền sản xuất mới,Công ty Năm Sao cần tuyển dụng các vị trí Quản đốc xưởng sản xuất I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Điều hành, quản lý mọi hoạt động trong phân xưởng....